Tynki renowacyjne

Bezpośrednio z ISK -opatrunek na zasolone mury

Nawet wtedy, gdy usuwane są przyczyn szkód wyrządzonych przez wilgoć / np. poprzez prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych/  nadal w murze znajduje się woda i potrzeba czasu, aby zaszedł proces całkowitego wyschnięcia muru. W trakcie wysychania zawarte w murze sole będą przez jakiś czas aktywne i będą wyrządzać w dalszym ciągu szkody.
Sole są przechowywane w murze nie tylko w postaci skrystalizowanej ale również płynnej.  W takiej postaci są one transportowane poprzez kapilary w murze. Dostają się do starego tynku. Podczas odparowania wilgoci tworzą one kryształy, które w wyniku nacisku (zwiększanie objętości) powodują pęknięcia tynku oraz jego odpryski. Tynki renowacyjne -Bezpośrednio z ISK - rozwiązują ten problem.