Badanie i ocena podłoża

Zbadać i nakreślić rozwiązanie 

W budynkach poddawanych renowacji występuje wiele różnych szkód, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka i ujawniają się niestety podczas procesu renowacji. W ten sposób powstają nieporozumienia i wzajemne roszczenia. Takich sytuacji można byłoby dzięki przeprowadzanym z wyprzedzeniem badaniom i ocenom sytuacji.
Prace związane z renowacjami obiektów zabytkowych są zadaniami interdyscyplinarnymi, które stawiają wysoką poprzeczkę przed architektem i wykonawcą. W zależności od postawionego zadania, sytuacji związanej z obiektem oraz występujących szkód, należy wybrać odpowiednie techniki i materiały. A tutaj fachowym wsparciem służy nasz personel wraz ze wsparciem działów „ochrony zabytków” u współpracujących z nami firm.