Dbać o przeszłość dla przyszłości  

Ochrona zabytków Bezposrednio z ISK

Zabytki są fundamentem naszej historii i kultury. Są dziedzictwem twórczości naszych przodków. Ich ochrona i zachowanie dla przyszłości, jako dóbr kultury, jest celem wielu naszych działań i to od początków powstania firmy.  Co roku wspólnie z Wami wnosimy swój wkład w renowację historycznej substancji budowlanej.  To właśnie Bezpośrednio z ISK otrzymujecie gotowe rozwiązania technologiczne wspierające Wasze zadania w przywracaniu piękna historycznym budowlom. Z jednej ręki architekci, inwestorzy, konserwatorzy i wykonawcy otrzymują połączone zorientowane na ochronę zabytków technologie i rozwiązania, począwszy od materiałów /tynków renowacyjnych, mas naprawczych, farb, lakierów/, poprzez potrzebne  narzędzia, maszyny i urządzenia wspierające, osuszanie techniczne, aż do systemów chroniących przed kurzem i rozprzestrzenianiem skażenia biologicznego.  Cieszymy się, że wspólnie z Wami możemy przyczynić się do przywrócenia świetności  cennych dóbr naszej kultury.