Płyty grzewcze

Ciepło skierowane dokładnie, precyzyjnie w mokry punkt – Bezpośrednio Z ISK

W trakcie suszenia technicznego często występują miejsca, które są trudne do osuszenia i pozostają długo wilgotne. Miejsca te występują często na stykach poszczególnych elementów budowlanych /naroża/ lub na powierzchniach, gdzie zgromadziła się woda w pustkach wewnątrz elementów budowlanych /np. cegła dziurawka/. Aby uporać się z takimi miejscami często stosuje się punktowe ogrzewanie za pomocą płyt grzewczych na podczerwień. Równomiernie nagrzana powierzchnia powoduje wyparcie wilgoci z ogrzewanej strefy i tym samym przyspiesza proces osuszania. Płyty grzewcze stosuje się do suszenia powierzchni poziomych /płyty, po których można chodzić/ i pionowych.