Wentylatory

Efektywne suszenie z wentylatorami

Celem suszenia jest szybkie usunięcie wilgoci ze ściany, sufitu i podłogi. Zasada jest prosta: „Wilgoć przedostaje się tym  szybciej do powietrza z materiału, im bardziej suche jest powietrze, im szybciej przepływa powietrze po elementach oraz im większy jest strumień przepływającego powietrza. Wzmocnienie osuszania poprzez przepływ szybkiego powietrza, odbierającego wilgoć z powierzchni suszonych elementów oraz przyspieszającego odparowywanie, powoduje znaczne przyspieszenie procesów osuszania. 

Przyspieszenie procesów osuszania wentylatorami i dmuchawami ma wartość czystej gotówki:
- w trakcie budowy nowych i renowacji starych obiektów skracają czas budowy,
- sucha na wstępie budowla oszczędza koszty ogrzewania /energia nie jest tracona na suszenie/,
- po zalaniach budynki mogą być szybciej użytkowane,
- unikamy szkód w budynkach wywołanych długotrwałą wilgocią,
W wyniku stosowania wentylatorów przyspieszone odparowanie może skrócić czas suszenia nawet o 50 %!.