Ataki grzybów i pleśni

Przyczyny powstawania, zapobieganie i usuwanie grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych

Grzyby pleśniowe mogą u osób wrażliwych, podobnie, jak włosy kotów i psów oraz wydaliny roztoczy wyzwolić alergię, a nawet dolegliwości układu oddechowego.
Aby zminimalizować ryzyko choroby na skutek porażenia grzybami pleśniowymi, szczególnie ważne jest, by przede wszystkim ustalić przyczyny powstawania grzybów i naprawić szkody.
Zapobieganie: Brak szansy dla grzybów pleśniowych poprzez właściwe wietrzenie i ogrzewanie.

Szczególnie zagrożone, podatne na pojawianie się pleśni miejsca.

Obejmują one narożniki, powierzchnie ścian za szafkami lub zasłonami  i nieocieplone ściany zewnętrzne. Oprócz tego narożniki pomieszczeń na ścianach zewnętrznych, przejścia ścian zewnętrznych do sufitu, nadproża i tak zwane mostki termiczne.

Dlaczego dziś właściwe wietrzenie jest ważne ?

Podczas, gdy dawniej o „stałą wentylację” dbały nieszczelne okna, dzisiaj okna ewaluowały tak, że gwarantują nieuciekanie na zewnątrz drogiej energii, a wraz z nią wilgoci. Szyby okienne także uległy rozwojowi: wcześniej szyby były pojedyncze, co powodowało zimne szyby, na których osadzał się kondensat, a potem spływał normalnymi wtedy rynienkami i był odprowadzany na zewnątrz. Przy mrozie kondensat zamieniał się w lodowe malunki na szkle, które również zmniejszały wilgotność w powietrzu. Obecne podwójne lub potrójne pakiety szybowe nie funkcjonują już jako odbiorniki kondensatu. Z tego to powodu ważne jest regularne wietrzenie, które usunie nadmiar wilgoci.

Właściwie wietrzyć

Kilka razy dziennie powinno mieć miejsce krótkie, dynamiczne wietrzenie. Okna i drzwi należy otwierać szeroko, najlepiej robiąc przeciąg, na okres od 2 – 15 minut w zależności od temperatury zewnętrznej. Jako żelazna reguła obowiązuje: gdy jest mróz wentylacja na 2–3 minuty, przy temp. 0–5 ° C na około 5 minut, przy 5-10 ° C na 5-10 minut i w temperaturze 10-15 ° C na 15 minut. Ze względów higienicznych niezbędna jest 1-1 wymiany powietrza na godzinę. Uchylanie okien na dłuższy okres nie jest skuteczne, gdyż ciepłe powietrze ucieka permanentnie na zewnątrz i może to trwale odznaczyć się na elewacji zewnętrznej. W łazienkach i kuchniach należy po kąpieli lub gotowaniu otworzyć szeroko okno aby odprowadzić wilgoć, ewentualnie w kuchni używać wyciągu. Przy okazji: prawidłowe wietrzenie oznacza zachowanie sprawności energetycznej, zapobiega zawilgoceniu murów zewnętrznych od wewnątrz, a to ma zasadnicze znaczenie, ponieważ poprzez mokre ściany zewnętrzne energia cieplna ucieka na zewnątrz do trzech razy szybciej.

Właściwie ogrzewać

Oprócz właściwej wentylacji należy zadbać też o prawidłowe  ogrzewanie. Oznacza to: wystarczające podgrzewanie wszystkich pomieszczeń, nie dopuszczanie w sypialni do temperatury poniżej 16 ° C, lekkie podgrzanie pomieszczenia niewykorzystywanego oraz nie ustawianie dużych mebli bezpośrednio przy zimnych ścianach zewnętrznych. Należy również w pomieszczeniach umiarkowanie wentylowanych zapewnić temperaturę powierzchni ścian nie mniejszą niż  15-17 ° C, a ją osiągamy przy temperaturze powietrza ok. 18 °C.

Renowacja: Przyczyna pojawienia się pleśni musi zostać zawsze zneutralizowana.

Zakażone powierzchnie należy poddawać renowacji, mając na uwadze odpowiednie zalecenia i przepisy takie, jak np.: BHP, ochrona środowiska, przepisy sanitarne itp.  
Zaleca się uważne planowanie wszystkich interwencji w substancję budowlaną wspólnie z architektem.