Przychodnie i kliniki lekarskie

Systemy powłok o wysokich wymaganiach higienicznych

W obiektach służby zdrowia takich, jak: szpitale, praktyki lekarskie, sanatoria, domy pomocy obowiązują swoiste przepisy, które dotyczą również dekoracji ścian oraz rozwiązań stosowanych w trakcie prowadzonych prac. Materiały, które powinny znaleźć tam zastosowanie są optymalne zdrowotnie, wysoko wydajne, zapewniają elastyczność i twórczą swobodę projektowania.
Oferta ISK Engineering zawiera produkty i rozwiązania przeznaczone do wysoce wrażliwych środowisk.  Należą do nich systemy odpylania i filtrowania powietrza /np. FT 500/, ekstremalnie niezawodne tapety z włókna szklanego /np. Brillux CreaGlas/ i powłoki ścienne jakości Premium /Brillux Sensocryl/.

FT 500 Filtr 
Wysoce efektywny system oczyszczania powietrza w trakcie prowadzonych prac i po nich. Unoszące się drobiny /kurz, włókna azbestowe, rodniki grzybów, itp./ mogą być szkodliwe dla pracowników, użytkowników oraz mieszkańców. Te substancje szkodliwe mogą rozprzestrzeniać się w budynku tak dalece, że będą skażać obszary do tej pory nie zaatakowane. Aby wykluczyć i/lub zminimalizować ryzyko szkodliwych następstw stosujcie systemowe rozwiązanie z filtrami HEPA. Ochrona – Bezpośrednio z ISK. 
Brillux Sensocryl ELF
Jako wysoce efektywne farby dyspersyjne, produkty klasy Premium są dostosowane do warunków panujących w pomieszczeniach, gdzie przewiduje się wysokie standardy ochrony zdrowia i trwałości. Szczególnie nadają się do silnie obciążonych powierzchni takich, jak: przedpokoje, klatki schodowe, hole, stołówki, szkoły itp. Idealne miejsca to także: kliniki, przychodnie, laboratoria, gdyż Sensocryl jest odporny na środki dezynfekujące.
Brillux CreaGlas Gewebe
W połączeniu z tapetami z włókna szklanego systemu Brillux CreaGlas otrzymuje się szczególnie odporne systemy powłokowe do obszarów wrażliwych takich, jak: szpitale, praktyki medyczne, domy pomocy itp.